იტვირთება...

გადაზიდვა

ჩინეთიდან საჰაერო გზით ამანათები იგზავნება კვირაში ორჯერ, ამანათების ტრანზიტში ყოფნის ვადაა საშუალოდ 10-12დღე

1 კგ ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგნენ 511აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში

https://www.kuaidi100.com/

სახმელეთო ჩინეთი
ჩინეთიდან სახმელეთო გზით ამანათები იგზავნება თვეში ორჯერ, ამანათების ტრანზიტში ყოფნის ვადაა საშუალოდ 35 დღე

1 კგ ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგნენ 5 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში, 50+კილოგრამზე გამოიყენება შაშეღავათო ფასი -4 აშშ დოალრის ექვივალენტი ლარში.


თურქეთიდან ამანათები იგზავნება კვირაში 2 ჯერ, ტრანზიტში ამანათის ყოფნის ვადაა საშუალოდ 1-2 დღე,

1 კგ ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს 3აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში, 10 კილოგრზმზე ზევით ამანათების ტრანსპორტირებაის ღირებულება შეადგენს 1.5 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში