იტვირთება...

გადაზიდვა

სახმელეთო ჩინეთი

ჩინეთიდან სახმელეთო გზით ამანათები იგზავნება თვეში ორჯერ, ამანათების ტრანზიტში ყოფნის ვადაა საშუალოდ 35 დღე

1 კგ ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგნენ 5 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში, 50+კილოგრამზე გამოიყენება შაშეღავათო ფასი -4 აშშ დოალრის ექვივალენტი ლარში.

სახმელეთო გადაზიდვისას მცულობითი წონა გამოითვლება 1კუბურიმ მეტრი =260კგ.


თურქეთიდან ამანათები იგზავნება კვირაში 2 ჯერ, ტრანზიტში ამანათის ყოფნის ვადაა საშუალოდ 1-2 დღე,

1 კგ ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეადგენს 3აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში, 10 კილოგრზმზე ზევით ამანათების ტრანსპორტირებაის ღირებულება შეადგენს 1.5 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში