იტვირთება...

რეისები

L024 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 10 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 5 დღით ადრე 04 აპრილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურა, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH119 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 13 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 9 დღით ადრე 03 აპრილი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

TK007/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 01 მარტი

რეისი ჩამოსულია

SH117 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 08 აპრილი
SH118 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 11 აპრილი
TK014/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მარტი
GREECE/025 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 07 აპრილი
L026 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 15 მაისი
TK013/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 26 მარტი

რეისი ჩამოსულია

SH115 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 02 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 4 დღით ადრე 28 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH116 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 05 აპრილი

რეისი ჩამოსულია 7 დღით ადრე 28 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH114 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მარტი

რეისი ჩამოსულია 1 დღით ადრე 28 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

TK012/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 22 მარტი

რეისი ჩამოსულია

GREECE/024 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 01 აპრილი
L023 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 16 მარტი

რეისი ჩამოსულია

TK010/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 13 მარტი
SH112 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 27 მარტი

რეისი ჩამოსულია 6 დღით ადრე 20 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

SH113 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 30 მარტი

რეისი ჩამოსულია 9 დღით ადრე 20 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას

TK011/4 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 18 მარტი

რეისი ჩამოსულია

SH111 - სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი: 24 მარტი

რეისი ჩამოსულია 4 დღით ადრე 19 მარტი, ამანათის მისაღებად დაელოდეთ სმს შეტყობინებას