პოპულარული ონლაინ მაღაზიები:

http://www.wholesale-dress.net/
http://www.bhiner.com/
http://www.milanoo.com/
http://www.aliexpress.com/home2.html
http://www.alibaba.com/
http://www.lovelyshoes.net/
http://www.sammydress.com/
http://www.bags-wholesale.net/
http://www.ioffer.com/
http://www.dinodirect.com/
http://rutaobao.com/default.aspx
http://www.martofchina.com/
http://www.lovelywholesale.com/

http://asia-fashion-wholesale.com/

http://www.clothing-dropship.com/

http://www.bhiner.com/

http://www.milanoo.com/

http://www.aliexpress.com/home2.html

http://www.alibaba.com/

http://www.lovelyshoes.net/

http://www.bags-wholesale.net/

http://www.martofchina.com/

http://www.lovelywholesale.com/

https://www.taobao.com/