რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

ხელშეკრულება

 

1.პასუხისმგებლობები

1.1  კომპანიაgeo express-ი (linexs.ge)პასუხისმგებლობები:

1.2  კომპანია geo express-ი  პასუხისმგებელია მის მიერ შემოთავაზებულ ამერიკულ და ჩინურ მისამართებზე, ხელმოწერით ჩაბარებული საფოსტო გზავნილები და ამანათები გონივრულ ვადებში, იგულისხმება ჩვეულებრივ რეჟიმში (ავია რეისების შეფერხებების  გარეშე) 3 – 7 დღის განმავლობაში  გადასცეს მის კანონიერ მფლობელს დაუზიანებელ და ვარგის მდგომარეობაში.

1.3  ამერიკის  და ჩინეთის მისამართებზე ჩაბარებული ტვირთვის დაკარგვის შემთხვევაში,ოფიციალური ინვოისის და ამანათის ზედნადების  წარმოდგენის შემთხვევაში აუნაზღაუროს მის მფლობელს მისი ღირებულება და კონფესაციის სახით მოახდინოს მომხმარებლის მიერ ხელმეორედ გამოწერილი პროდუქციის უფასო ტრანსპორტირება მომხმარებლის სახლის კარამდე.

 

2.1  კომპანიაgeo express-იპასუხისმგებლობასიხსნის:

2.2  ფორსმაჟორულ სიტუაციების, სტიქიური უბედურებების და კატასტროფების, უბედური შემთხვევების, საომარი ვითარებების, გადაულახავი ძალის მოქმედებით გამოწვეული შემთხვევების დროს.

2.3  ამანათებზე რომლებიც   ეწინააღმდეგება საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობას  და საერთაშორისო ნორმებს. (იხილეთ საბაჟო პირობები)

2.4  ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მისამართებზე ჩაუბარებელ ტვირთებზე.

 

3.1. მომხმარებელისპასუხისმგებლობები

3.2. მომხმარებელი პასუხისმგებელია პროდუქციის გამოწერისას დაიცვას სიზუსტე ამერიკის და ჩინეთის  მისამართების შევსებისას.

3.3. გადაიხადოს კომპანია geo express-ის მიერ გაწეული მომსახურების საზღაური მის პირად ოთახში დავალიანების ჩვენების ასახვიდან  არაუგვიანეს ერთი კვირისა.

3.4. პროდუქციის განბაჟების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია რეისის ჩამოსვლამდე, წინასწარ მოგვაწოდოს  პროდუქციის ინვოისი და  ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია.

 

4საბაჟოპირობებიდამომსახურება

4.1  თუ ამანათი ექვემდებარება განბაჟებას,  პროდუქციის შეძენისთანავე, ელ.ფოსტაზე   info@linex.ge  გამოგვიგზავნეთ პროდუქციის ინვოისი

4.2  რეისის ჩამოსვლამდე  გამოგვიგზავნეთ ამანათის ზედნადების (თრექინგის) ნომერი.

4.3  მოგვწერეთ თქვენი სახელი გვარი , პირადობის ნომერი და ჩვენ საიტზე რეგისტრაციის ID  (L) ნომერი.

4.4  თუ ბრძანდებით იურიდიული პირი.ფირმა.კომპანია. ან  შპს -ე  მოგვწერეთ ფირმის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი და საკონტაქტო ინფორმაცია.

4.5  ჩვენ წინასწარ გავამზადებთ ყველა პირობას იმისთვის, რომ დეკლარირებული ამანათი შეუფერხებლად მიიღოთ, დროის დაკარგვის გარეშე.

4.6  საბაჟო გადასახადის დასაფარად დეკლარაციაზე ხელის მოწერიდან  გეძლევათ 20 სამუშაო დღე.

 

linexs.ge-ზე  წესებზე თანხმობით და  რეგისტრაციის  გავლით თქვენ ავტომატურად ხდებით კომპანიის წევრი და სრულფასოვანი მომხმარებელი.

მადლობას გიხდით ნდობისთვის და თანამშრომლობისთვის,

პატივისცემით და საუკეთესო სურვილებით,

შპს “geo express“-ის ადმინისტრაცია

1.პასუხისმგებლობები

1.1  კომპანიაgeo express-ი (linexs.ge)პასუხისმგებლობები:

1.2  კომპანია geo express-ი  პასუხისმგებელია მის მიერ შემოთავაზებულ ამერიკულ და ჩინურ მისამართებზე, ხელმოწერით ჩაბარებული საფოსტო გზავნილები და ამანათები გონივრულ ვადებში, იგულისხმება ჩვეულებრივ რეჟიმში (ავია რეისების შეფერხებების  გარეშე) 3 – 7 დღის განმავლობაში  გადასცეს მის კანონიერ მფლობელს დაუზიანებელ და ვარგის მდგომარეობაში.

1.3  ამერიკის  და ჩინეთის მისამართებზე ჩაბარებული ტვირთვის დაკარგვის შემთხვევაში,ოფიციალური ინვოისის და ამანათის ზედნადების  წარმოდგენის შემთხვევაში აუნაზღაუროს მის მფლობელს მისი ღირებულება და კონფესაციის სახით მოახდინოს მომხმარებლის მიერ ხელმეორედ გამოწერილი პროდუქციის უფასო ტრანსპორტირება მომხმარებლის სახლის კარამდე.

 

2.1  კომპანიაgeo express-იპასუხისმგებლობასიხსნის:

2.2  ფორსმაჟორულ სიტუაციების, სტიქიური უბედურებების და კატასტროფების, უბედური შემთხვევების, საომარი ვითარებების, გადაულახავი ძალის მოქმედებით გამოწვეული შემთხვევების დროს.

2.3  ამანათებზე რომლებიც   ეწინააღმდეგება საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობას  და საერთაშორისო ნორმებს. (იხილეთ საბაჟო პირობები)

2.4  ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მისამართებზე ჩაუბარებელ ტვირთებზე.

 

3.1. მომხმარებელისპასუხისმგებლობები

3.2. მომხმარებელი პასუხისმგებელია პროდუქციის გამოწერისას დაიცვას სიზუსტე ამერიკის და ჩინეთის  მისამართების შევსებისას.

3.3. გადაიხადოს კომპანია geo express-ის მიერ გაწეული მომსახურების საზღაური მის პირად ოთახში დავალიანების ჩვენების ასახვიდან  არაუგვიანეს ერთი კვირისა.

3.4. პროდუქციის განბაჟების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია რეისის ჩამოსვლამდე, წინასწარ მოგვაწოდოს  პროდუქციის ინვოისი და  ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია.

 

4საბაჟოპირობებიდამომსახურება

4.1  თუ ამანათი ექვემდებარება განბაჟებას,  პროდუქციის შეძენისთანავე, ელ.ფოსტაზე   info@linex.ge გამოგვიგზავნეთ პროდუქციის ინვოისი

4.2  რეისის ჩამოსვლამდე  გამოგვიგზავნეთ ამანათის ზედნადების (თრექინგის) ნომერი.

4.3  მოგვწერეთ თქვენი სახელი გვარი , პირადობის ნომერი და ჩვენ საიტზე რეგისტრაციის ID  (L) ნომერი.

4.4  თუ ბრძანდებით იურიდიული პირი.ფირმა.კომპანია. ან  შპს -ე  მოგვწერეთ ფირმის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი და საკონტაქტო ინფორმაცია.

4.5  ჩვენ წინასწარ გავამზადებთ ყველა პირობას იმისთვის, რომ დეკლარირებული ამანათი შეუფერხებლად მიიღოთ, დროის დაკარგვის გარეშე.

4.6  საბაჟო გადასახადის დასაფარად დეკლარაციაზე ხელის მოწერიდან  გეძლევათ 20 სამუშაო დღე.

 

linexs.ge-ზე  წესებზე თანხმობით და  რეგისტრაციის  გავლით თქვენ ავტომატურად ხდებით კომპანიის წევრი და სრულფასოვანი მომხმარებელი.

მადლობას გიხდით ნდობისთვის და თანამშრომლობისთვის,

პატივისცემით და საუკეთესო სურვილებით,

შპს “geo express“-ის ადმინისტრაციავეთანხმები